Protective activity of a complex antigen for the design of associated vaccine with the purpose of control of bacterial infections of powder

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Significant damage to pig farms with traditional and sometimes industrial technology, the maintenance of association with bacterial infections - salmonella, pastereliosis, esherichiosis. Previously, for the control of the well-being of farms, a commercial PPD vaccine (pasteurellosis, paratyphoid, diplococcal infection) was used. Currently, the drug loses its protective capacity due to the proliferation of microorganisms in aetibic families with altered antigenic structure. To create a commercial drug of a new specimen, a number of studies have been carried out on its design and testing on a sensitive livestock. An experimental sample of an associated antigen proved to be quite competitive in immunological activity compared with commercial PPD vaccine. The protective activity of blood serum of animals after its application was 92 %, the level of T- and B-lymphocytes increased by 39.5 % and 22.7 %, respectively, the phagocytic activity in experimental group pigs increased by 7.1 % in comparison with the control (4.8 %). The survival of the pigs used by the experimental antigenic specimen in the groups after weaning was 99.5 % compared to the control group (75.4 %). Average daily gain of pigs the experimental group was at 592.4 ± 3.2 g, and at control – 412,4 ± 5,7 g.

Опис

Значної шкоди свинарським господарствам з традиційною, а інколи й промисловою технологією утримання завдають асоціації бактеріальних інфекцій – сальмонельоз, пастерельоз, ешерихіоз. Раніше для контролю благополуччя господарств використовували комерційну вакцину ППД (пастерельоз, паратиф, диплококова інфекція). Наразі препарат втрачає свою протективну здатність у зв'язку з поширенням мікроорганізмів аутентичних родин зі зміненою антигенною структурою. Для створення комерційного препарату нового зразка проведено ряд досліджень з його конструювання та випробування на чутливому поголів'ї. Експериментальний зразок асоційованого антигена виявився досить конкурентоздатним за імунологічною активністю порівняно з комерційною вакциною ППД. Протективна активність сироватки крові тварин після його застосування була на рівні 92 %, рівень Т- і В-лімфоцитів зріс порівняно з показниками контрольної групи на 39,5 % і 22,7 % відповідно, фагоцитарна активність у поросят дослідної групи зросла на 7,1 % порівняно з контрольною (4,8 %). Збереженість поросят, яким застосовували експериментальний антигенний зразок, у групах після відлучення становила 99,5% порівняно з контрольною групою (75,4 %). Середній добовий приріст поросят у дослідній групі знаходився на рівні 592,4 ± 3,2 г, а в контрольній – 412,4 ± 5,7 г.

Ключові слова

поросята, комплексний асоційований антиген, бактерійні інфекції, фагоцитарна активність клітин білої крові, complex associate antigen, bacterial infections of piglets, phagocytic activity of white blood cells, projective activity of blood serum

Бібліографічний опис

Protective activity of a complex antigen for the design of associated vaccine with the purpose of control of bacterial infections of powder / T.V. Mazur, I.V. Pronko // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 359 - 365