Нормативне регулювання безпечності і якості м’яса равликів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Актуальність даної роботи полягає у тому, що на сьогоднішній день у країні не повністю вирішені питання контролю якості і безпечності та ветеринарно-санітарної оцінки равликів, які використовуються з метою харчування людей і виробництва лікарських препаратів. На превеликий жаль, в сучасних умовах в Україні не існує Держстандартів щодо цього напряму. Тому нами була досліджена світова нормативно-правова база щодо ветеринарно-санітарної експертизи м’яса харчових видів равликів.Опрацьовані матеріали наступних нормативних документів: Guidance on producing, harvesting and importing terrestrial edible snails for human consumption Snails for human onsumption are defined in paragraph 6.2, Annex I of Regulation (EC) № 853/2004 as Muller, Helix lucorum and species of the family Achatinidae, Regulation (ЕС) № 854/2004 of the Еuropean Рarliament and of the council; Регламент о ветеринарно- санитарных требованиях, общих и специальных требованиях к гигиене пищевых продуктов животного происхождения и гигиенических требованиях к пищевым продуктам животного происхождения. №25/11 Республики Сербия; Ветеринарно-санитарные правила по производству мяса и других пищевых продуктов из виноградных улиток и иных моллюсков, заготовке, транспортировке виноградных улиток. Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 7.03.2012 г. № 13; Philippine National Pns/Bafps 89:2011 Standard ICS 67.120.30 Live and raw bivalve mollusks. У розглянутих нами нормативних документах ретельно висвітлені лише вимоги до території, побутових, виробничих та допоміжних приміщень, технологічних процесів, обладнання, інвентаря, сировини, допоміжних матеріалів, пакування, транспортування равликів, маркування, умов зберігання, проведення дезінсекції, дератизації, дезінфекції, організації виробничого контролю. Перспективою наших досліджень буде обґрунтувати комплекс показників ветеринарно-санітарної експертизи та розробити систему контролю безпечності та якості м’яса равликів. В Україні є нагальна потреба у розробці правил ветеринарно-санітарної експертизи м'яса харчових видів равликів.

Опис

Ключові слова

нормативно-правова база, м’ясо равликів, якість, безпечність

Бібліографічний опис

Нормативне регулювання безпечності і якості м’яса равликів / І.С. Данілова, І.В. Яценко, В.І. Рисований // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 68 - 74