Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Методика роботи гувернера” для підготовки фахівців зі спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна робота»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

У методичних рекомендаціях висвітлено зміст лекцій і семінарських занять із дисципліни «Методика роботи гувернера», літературу для підготовки до занять, тестові завдання для самоперевірки. Методичні рекомендації розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Соціальна робота».

Опис

Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно- педагогічного факультету Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол №6 від 18.02.2020 р.).

Ключові слова

гувернер, соціальна педагогіка

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Методика роботи гувернера” для підготовки фахівців зі спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньо-професійної програми «Соціальна робота» / уклад. Л. М. Маценко. - К. : ТОВ «ЦП» Компрінт», 2020. - 64 с.