Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Метою дослідження було обґрунтування поняття державного матеріального резерву України, дослідження проблем та перспектив його функціонування. Під час проведення дослідження використовувалися такі методи: монографічний – під час опрацювання фахових літературних джерел та роботи з текстовим представленням зазначеної проблематики; системний – для уточнення категоріального апарату; логічний – для визначення позитивних соціальних та економічних ефектів, з метою узагальнення результатів і формування висновків. У сучасних умовах в Україні особливо відчувається потреба в налагодженій системі державного резервування з метою подолання кризи та забезпечення національної безпеки. Отже, потрібно продовжувати реформування державного резерву із впровадженням зарубіжного досвіду, що надасть можливість визначити оптимальну модель державного резерву, яка забезпечить використання ринкових механізмів для врегулювання цінових коливань на нафтопродукти, метали, основні товари, що створюють основу розвитку промисло-вості країни, та яка буде спрямована на забезпечення стратегічних запасів товарів та грошових ресурсів. Елемент наукової новизниполягає в обґрунтуванні теоретичних, методичних і практичних рекомендацій щодо функціонування державного резерву України. Основні результати нашого дослідження є важливою перед-умовою для вирішення питань, пов’язаних подоланням наявних проблем державного резерву в Україні.

Опис

Ключові слова

матеріальний резерв, запаси, товари, державний резерв, фінансування, стратегічні запаси

Бібліографічний опис

Талавиря М.П., Ващенко В.В. Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування / М.П. Талавиря, В.В. Ващенко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 251-259