Загальна характеристика правовідносин у сфері функціонування ринку зерна

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті досліджено правовідносини у сфері функціонування ринку зерна. Особливу увагу приділено характеристиці об’єкту (зерна і продуктів його переробки) та суб’єктів таких правовідносин. Враховуючи мету діяльності суб’єктів господарювання в зазначеній сфері, запропоновано їх класифікувати на загальні (сільськогосподарські товаровиробники) та спеціальні (зернові склади, акредитовані біржі, Аграрний фонд, Аграрний страховий пул, Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно).

Опис

Ключові слова

аграрний ринок, ринок зерна, зерно, акредитована біржа, Аграрний фонд, Аграрний страховий пул

Бібліографічний опис

Гафурова О.В., Ткаченко Ю.О. Загальна характеристика правовідносин у сфері функціонування ринку зерна / О.В. Гафурова, Ю.О. Ткаченко // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 53-59