Перифрази-фемінативи в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв’язки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

У статті проаналізовано особливості мовної легітимізації гендерних відносин на рівні перифраз-фемінативів. Вирізнено семантичні типи вторинних найменувань, які об’єднуються в перифрастичні поля, проінтерпретовано їхню внутрішньосистемну організацію, вичленовано конкретні репрезентанти. З’ясовано критерії ідентифікування, лексико-семантичний склад семантичних груп і перифрастичних моделей. Удокладнено проаналізовано дві семантичні групи вторинних найменувань жінок-політиків: “зовнішній вигляд” і “партійна діяльність”; диференційовано їх на перифрастичні моделі, схарактеризовано їхні ономасіологічні маркери, компонентний склад і його значеннєву специфікацію, формально-граматичну організацію, конотативний потенціал. Інвентаризовано експлікатори того або того конкретного значення перифрази-фемінатива, якими є детерміновані й детермінувальні конституенти, причому склад останніх досить часто розширюють атрибутивні модифікатори, перебираючи на себе роль семантичної домінанти. Доведено, що в досліджуваній перифрастично-фемінативній системі функційно активніший тип утворюють вторинні номінування з негативною конотацією

Опис

Ключові слова

перифраз, перифрастичне поле, перифрастична модель, семантичний тип, Юлія Тимошенко, Наталія Вітренко, Надія Савченко

Бібліографічний опис

Степаненко М.І. Перифрази-фемінативи в сучасному публіцистично-політичному дискурсі: внутрішньо- й зовнішньосистемні зв’язки / М.І. Степаненко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 14-28