Порушення ландшафтів Рівненщини внаслідок нелегального видобутку бурштину

Анотація

Опис

Ключові слова

ландшафти Рівненщини, видобуток бурштину, бурштин, нелегальний видобуток бурштину, landscapes of the Rivne region, amber mining, amber, illegal mining of amber, Landschaften der Region Riwne, Bernsteinabbau, Bernstein, illegaler Bernsteinabbau

Бібліографічний опис

Козярчук В.Е., Бережняк Є.М. Порушення ландшафтів Рівненщини внаслідок нелегального видобутку бурштину // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 35 - 36