Екологічна оцінка впливу господарської діяльності на фітоценози міста Бориспіль методами біоіндикації

Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

екологічна оцінка, господарська діяльність, фітоценози міста Бориспіль, біоіндикація, environmental assessment, economic activity, phytocenoses of the city of Boryspil, bioindication, Umweltprüfung, Wirtschaftstätigkeit, Phytozönosen der Stadt Boryspil, Bioindikation

Бібліографічний опис

Черпак Р.М., Сальнікова А.В. Екологічна оцінка впливу господарської діяльності на фітоценози міста Бориспіль методами біоіндикації // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 79 - 80