Екологічна оцінка впливу господарської діяльності на фітоценози міста Бориспіль методами біоіндикації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Опис
Ключові слова
екологічна оцінка, господарська діяльність, фітоценози міста Бориспіль, біоіндикація, environmental assessment, economic activity, phytocenoses of the city of Boryspil, bioindication, Umweltprüfung, Wirtschaftstätigkeit, Phytozönosen der Stadt Boryspil, Bioindikation
Бібліографічний опис
Черпак Р.М., Сальнікова А.В. Екологічна оцінка впливу господарської діяльності на фітоценози міста Бориспіль методами біоіндикації // Екологія – філософія існування людства : збірник матеріалів доповідей ІХ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ., 8-10 березня 2023 р.). – К.: 2023. – С. 79 - 80