Establishment structural-technological scheme of collector of milking machine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The design and technological scheme of the two-chamber milking machine collector with a portion air intake, which provides improved transportation of the milk mixture, has been develops. The influence of changes in the volume of the collector's milk chamber and the intensity of milk transfer on the pressure in the rate of sucking is studied. The conditions for improving the transportation of milk to the main milk pipeline with a milk hose from the milking machine collector are substantiate. The influence of the diameter of the throttle hole on the production of a given air flow in the section of the milk chamber of the collector to create the necessary pressure gradient is established.

Опис

В статті розглянута конструкція і технологічна схема двокамерного доїльного апарату колектора з частиною повітрозабірника, який забезпечує поліпшене транспортування молочної суміші. Також представлений вплив зміни обсягу молочної камери колектора та інтенсивність передачі молока на тиск у такті смоктання. Обґрунтовано умови для поліпшення транспортування молока до магістрального трубопроводу з молокошлангу від доїльного колектора машина. Також розглянуто вплив діаметра отвору дросельної заслінки на виробництво заданої витрати повітря в розділі молококамери колектора, щоб створити необхідний градієнт тиску.

Ключові слова

collector of milking machine, milk/air mixture, intensity of milk output, throttle hole, колектор доїльного апарата, молоко-повітряна суміш, інтенсивність виробництва молока, отвір дроселя

Бібліографічний опис

Establishment structural-technological scheme of collector of milking machine / О. V.Medvedsky, O. M.Achkevych, V. I.Ackevych // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 111-116.