Роль фахових знань у підготовці перекладачів науково-технічної літератури та шляхи їх набуття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Статтю присвячено питанням підготовки фахівців у галузі науково-технічного перекладу та розглянуто проблему фахових знань в підготовці майбутніх перекладачів. Актуальність статті обумовлено динамічним розвитком процесів, пов’язаних з глобалізацією економіки, розвитком науки і техніки, появою нових напрямків знань та сфер діяльності. Це вимагає від перекладачів уміння швидко реагувати на зміни, які, як наслідок цих процесів, з’являються у професійній діяльності перекладачів. У зв’язку з цим виникає потреба умілого користування різними джерелами інформації, які можуть допомогти перекладачеві швидко зорієнтуватися у новій області знань, пов’язаних з наукою і технікою і, таким чином, якісно та фахово виконувати роботу перекладача. Використання тлумачних та термінологічних словників, глосаріїв, а також уміння самостійно їх складати є одним із найефективніших джерел поповнення фахових знань перекладача науково-технічної літератури. Розглянуті у статті методи освоєння фахового лексикону в галузі гірництва були використані на заняттях з практики перекладу і, як результат, показали помітне поліпшення якості перекладу фахових текстів, особливо при перекладі з української на німецьку мову.

Опис

Ключові слова

освітня система, фахові знання, фахова мова, перекладознавство, терміни, термінологія, еквівалентність термінів та понять

Бібліографічний опис

Галушко Т.В. Роль фахових знань у підготовці перекладачів науково-технічної літератури та шляхи їх набуття / Т.В. Галушко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 253-261