Містобудівне право в системі права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Розглянуто особливості зародження нового нормативного масиву в системі національного права, яким є містобудівне право. На фоні розбіжності наукових підходів до визначення місця містобудівного права в системі права обґрунтовано авторське бачення останнього як самостійної комплексної галузі права. Охарактеризовано особливості нововиниклої галузі з боку співвідношення самостійності та комплексності. На основі порівняльного аналізу містобудівного законодавства країн пострадянської правової сім’ї та відповідних доктринальних положень визначено предмет містобудівного права, який становлять відносини будівельні, архітектурні та планування організації і розвитку територій і населених пунктів.

Опис

Ключові слова

містобудівне право, містобудівне законодавство, будівельне право, комплексна галузь права, предмет містобудівного права

Бібліографічний опис

Єрмоленко В.М. Містобудівне право в системі права України / В.М. Єрмоленко // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 4. - С. 85-94