Social Ecology

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
NUBiP
Анотація
У навчально-методичному посібнику для студентів ОС Бакалавр за спеціальністю 101 Екологія вперше англійською мовою ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти навчальної дисципліни «Соціальна екологія». Навчально-методичний посібник містить 8 тем, де подано як основні теоретичні положення, так і практичні роботи та список відповідних питань для самоконтролю студентів.
Опис
Рекомендовано до видання вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Ключові слова
ecology, social ecology, екологія, соціальна екологія, ekologia społeczna, ekologia
Бібліографічний опис
Social Ecology : manual for students of Bachelor's Degree in the specialty 101 Ecology / comp.: O. O. Rakoid, A. V. Klepko. - К. : NUBiP, 2023. - 94 p.