Social Ecology

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

NUBiP

Анотація

У навчально-методичному посібнику для студентів ОС Бакалавр за спеціальністю 101 Екологія вперше англійською мовою ґрунтовно викладені теоретичні і практичні аспекти навчальної дисципліни «Соціальна екологія». Навчально-методичний посібник містить 8 тем, де подано як основні теоретичні положення, так і практичні роботи та список відповідних питань для самоконтролю студентів.

Опис

Рекомендовано до видання вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

Ключові слова

ecology, social ecology, екологія, соціальна екологія, ekologia społeczna, ekologia

Бібліографічний опис

Social Ecology : manual for students of Bachelor's Degree in the specialty 101 Ecology / comp.: O. O. Rakoid, A. V. Klepko. - К. : NUBiP, 2023. - 94 p.