Організація самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

самостійна робота студентів, сучасна освіта, selbstständiges Arbeiten der Studierenden, independent work of students, modern education, moderne Bildung

Бібліографічний опис

Прядко О.В. Організація самостійної роботи студентів з урахуванням сучасних інформаційних технологій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу" присвяченої 125-річчю Національного університету біоресурсів і природокористування України (25 травня 2023). Секція 4. Якість освіти та гуманітарна наука в умовах війни. – К.: 2023. – С. 59 - 60