The influence of allogeneic bone marrow derived mesenchymal stem cells on indicators of functional state of immune organs in mice C57BL/6

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The studies were conducted on 2-3-months-old males of mice weighing 20-24 g. Оur work was to study the functional state of the organs of the immune system of C57Bl/6 mice after introduction of allogeneic MSCs of bone marrow origin. Obtaining and cultivating of MSCs were carried out in a sterile laminar box with compliance of conditions of asepsis and antiseptics. C57Bl/6 mice bone marrow aspirate cultured in a CO2 incubator at 37 оC and 5 % CO2 in DMEM with 10-15 % of fetal bovine serum, 1 % of antibiotic-antimycotic solution (Sigma-Aldrich, USA). The following groups of animals were formed: 1 group – intact (control group); 2 group - animals, to whom 0.5 ml of 0.9 % NaCl solution (placebo) were injected into the caudal vein; 3 group – animals, to whom 104 of allogeneic MSCs in 0.5 ml of phosphate buffer solution were injected into the caudal vein. The weight index, cellularity of thymus and spleen in C57Bl/6 mice investigated after the introduction of MSCs. The administration of allogenic mesenchymal stem cells of the bone marrow origin affects on the central and peripheral organs of the immune system. Administration of allogenic mesenchymal stem cells cause a significant increase in the content of lymphoid cells in the thymus at 7 and 18 days by 72 and 39 %, respectively (p < 0.01, p < 0.05) compared to the control. Administration of allogenic mesenchymal stem cells cause a significant increase in the weight index of the spleen and its cellularity at the 7 and 18 days of the immune response by 26 and 17 %, respectively (p < 0.01, p <0.05) compared to the control. the weight index of the spleen and it cellularity a significant increase at the 7 and 18 days of the immune response by 26 and 17 %, respectively (p < 0.05) compared to the control after administration of allogenic mesenchymal stem cells.

Опис

Дослідження проводили на самцях мишей C57BL /6 вагою 20-24 г віком 2-3 місяці. Маніпуляції з отримання первинного матеріалу та культивування МСК здійснювали в стерильному боксі з дотриманням усіх правил асептики й антисептики. Аспірат кісткового мозку мишей C57BL /6 культивували за температури 37 °C, 5 % CO2, 95 % вологості у CO2 інкубаторі у середовищі DMEM, з додаванням 10- 15 % фетальної сироватки бичків, 1 % антибіотика-антимікотика (Sigma-Aldrich, USA). Для проведення досліджень було сформовано наступні групи тварин: 1 група – інтактні (контрольна група); 2 група – інтактні тварини, яким у хвостову вену вводили 0,5 мл 0,9 % розчину NaCl (плацебо); 3 група – тварини, яким у хвостову вену вводили 104 алогенних МСК з кісткового мозку в 0,5 мл фосфатно-буферного розчину. Досліджували ваговий індекс, вміст лімфоїдних клітин тимусу та селезінки мишей C57Bl/6 за введення МСК з кісткового мозку. Трансплантація алогенних мезенхімальних стовбурових клітин з кісткового мозку чинить вплив на центральні і периферичні органи імунної системи. За впливу алогенних МСК з кісткового мозку відбувається достовірне підвищення вмісту лімфоїдних клітин тимусу на ранніх і пізніх етапах імунної відповіді на 72 і 39 % відповідно ( p < 0,01, p < 0,05). За впливу алогенних МСК з кісткового мозку реєструється достовірне підвищення вагового індексу селезінки та її клітинність на 7 та 18 добу імунної відповіді на 26 і 17 % відповідно (p < 0,01, p < 0,05). На 24 добу в селезінці реєструються процеси інволюції із достовірним зниженням показника вмісту лімфоїдних клітин у порівнянні з інтактними тваринами та групою плацебо на 42 і 32 % відповідно (p < 0,05).

Ключові слова

миші, кістковий мозок, тимус, селезінка, алогенні стовбурові клітини, mice, thymus, spleen, allogenic mesenchymal stem cells, cellularity

Бібліографічний опис

The influence of allogeneic bone marrow derived mesenchymal stem cells on indicators of functional state of immune organs in mice C57BL/6 / L.V. Kladnytska, A.I. Mazurkevych, S.V. Velychko, Y.O. Kharkevych, D. Shelest, V.S. Velychko // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 165 - 174