Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Раціональне використання та охорона земель»

Анотація

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Раціональне використання та охорона земель» Для студентів денної форми навчання напряму підготовки геодезія, картографія та землеустрій

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету землевпорядкування

Ключові слова

охорона земель, картографія, землевпорядкування, землеустрій

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Раціональне використання та охорона земель» / уклад. І. П. Купріянчик [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2019. - 84 с.