Поняття екологічної інформації: проблеми законодавчого тлумачення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті досліджується питання поняття екологічної інформації. Звертається увага, на національний рівень законодавчого визначення даного поняття та міжнародний рівень законодавчого визначення. Досліджується історія походження поняття екологічної інформації. Розмежовуються поняття «екологічної інформації», «інформації про стан навколишнього природного середовища» та «інформації про стан довкілля». З’ясовується проблема виникнення тавтології в досліджуваних поняттях та можливі шляхи їх вирішення. Акцентується увага на проблемах законодавчого визначення дефініції «екологічна інформація». Особлива увага звертається на роль та внесок Орхуської конвеції як особливого міжнародного документу, який став основою для визначення даного поняття.

Опис

Ключові слова

інформація, екологічна інформація, навколишнє природне середовище, довкілля, Орхуська конвенція

Бібліографічний опис

Артеменко О.В. Поняття екологічної інформації: проблеми законодавчого тлумачення / О.В. Артеменко // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 54-59