Товарності бульб картоплі за тривалого зберігання

Анотація

Опис

Ключові слова

картопля, зберігання бульби, potato, Kartoffel, tuber storage, Lagerung von Knollen

Бібліографічний опис

Пошкребньов В., Кириченко Д., Войцехівський В.І., Бережняк Є.М. Товарності бульб картоплі за тривалого зберігання // Матеріали V міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Тенденції та виклики аграрної науки в умовах війни: теорія і практика» : присвячена 125-річчю кафедри рослинництва НУБІП України (м. Київ, 25-27 жовтня 2023 р.) : матеріали конференції / С.М. Ніколаєнко [та ін.]. - К. : НУБіП України, 2023. – С. 184