Активність лужної фосфатази плазми крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Результати досліджень підтверджують, що за сумісної дії охратоксину А та дезоксиніваленолу у плазмі крові курчат- бройлерів спостерігається значне підвищення активності лужної фосфатази. Як відомо, підвищення активності лужної фосфатази в плазмі крові пов’язане з її продукцією клітинами жовчних протоків, холестазом та порушенням виділення ензиму в жовч. У плазмі крові курчат-бройлерів дослідних груп, яким за змішаного мікотоксикозу застосовували ентеросорбенти, активність лужної фосфатази у всі періоди досліджень не відрізнялась від показника контрольної групи, але була вірогідно меншою від показника дослідної групи, якій згодовували лише корм з мікотоксинами. Застосування курчатам-бройлерам дослідних груп ентеросорбентів (Токсі-Ніл® Плюс Юніке – друга дослідна група, Mікофікс® Плюс 3.Е – третя дослідна група, березове активоване вугілля – четверта дослідна група) зменшує токсичний вплив охратоксину А та дезоксиніваленолу, що підтверджується нормалізацією активності досліджуваного ферменту

Опис

Ключові слова

мікотоксикоз, курчата - бройлери, охратоксин А, лужна фосфатаза, дезоксиніваленол, ферменти

Бібліографічний опис

Активність лужної фосфатази плазми крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу та після застосування сорбентів / Ю.В. Бойко, В.Б. Духницький, Г.В. Бойко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 293. – С. 22 - 26