Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ЦП “Компрінт"

Анотація

Навчальний посібник присвячений важливій профілюючій дисципліні в розрізі циклу професійної підготовки студента та формуванню спеціаліста в галузі забезпечення нормальної стійкої роботи системи електропостачання при будь-яких порушеннях її режимів, засвоєнню процесів, що відбуваються в синхронних генераторах станцій і в мережах електричних систем; вивченню електромеханічних перехідних процесів в електричних системах, як при великих, так і при малих збуреннях. Навчальний посібник написаний з щирою вдячністю вчителям за знання, терпіння і навички та підводить підсумок багаторічної роботи колективу кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Сінькова НУБіП України та призначений для фахівців, науковців, аспірантів, студентів та широкого кола фахівців в галузі електроенергетики. Автори висловлюють глибоку вдячність і подяку рецензентам монографії Тугаю Ю.І., Федорейко В.С. та Жильцову А.В. за корисні поради та зауваження, співробітникам кафедри електропостачання ім. проф. В.М. Сінькова НУБіП України Горбаню М. А., Шовкуну А. Ф., Ропало В. В., Білозубу В. Г. за допомогу в оформленні рукопису. Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців аграрної сфери та дослідників енергетичної галузі.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету біоресурсів і природодокористування України

Ключові слова

системи електропостачання, електричні системи, електромеханічні перехідні процеси

Бібліографічний опис

Гай, Олександр Валентинович. Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах : навчальний посібник для підготовки фахівців «Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / О.В. Гай, В.М. Бодунов. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2020. - 327 с.