Lactation tetany in horses (milk fever, hypocalcemic tetany, transport tetany, eclampsia): distribution, etiology

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The publication covers issues of distribution and etiology of lactation tetany in horses. This disease occurs as a result of a disturbance of calcium metabolism in the mare's body. This pathological condition is associated with a sharp decrease in the level of ionized calcium in the blood serum, and sometimes with changes in the concentration of magnesium and phosphorus in it. Lactation tetany is a rather rare disease of horses. This pathology is diagnosed after a kidling with the onset of lactation, in the mares, when hypocalcaemia develops in organism of animal, after prolonged physical activity or transport (transport tetany), eclampsia. Signs of the disease are variable and associated with neuromuscular hyperresistibility. Lactation tetany is more likely to be affected by shire horse breeds. The mortality rate of animals is high and reaches more than 60%. Hypocalcemic tetany occurs in mare, which feeds the foal - on average 10 days after kidfling or 1-2 days after it is weaned. Mechanisms of hypocalcemia development in the mare's organism, which feeds the foal, consist of reducing the absorption of this element from the intestine, increasing its loss through the kidneys, sweat or milk (in the presence of lactation); or inhibition of osteolysis due to changes in the level of parathyroid hormone (parathormone), calcitonine or vitamin D, in stress states.

Опис

У публікації висвітлені питання поширення і етіології лактаційної тетанії коней. Дане захворювання виникає внаслідок порушення кальцієвого обміну в організмі кобили. Цей патологічний стан пов’язаний з гострим зниженням рівня іонізованого кальцію в сироватці крові, а іноді, зі змінами концентрації магнію та фосфору в ній. Лактаційна тетанія є досить рідкісним захворюванням коней. Дану патологію діагностують після жеребіння з настанням лактації у кобил, коли в організмі тварини розвивається гіпокальціємія, після тривалого фізичного навантаження або транспортування (транспортна тетанія), еклампсія. Ознаки захворювання мінливі й пов’язані з нервово-м’язовою гіперрезистентністю. Лактаційною тетанією частіше хворіють коні ваговозних порід. Рівень смертності тварин високий і сягає більше 60 %. Гіпокальцемічна тетанія виникає у кобил, які вигодовують лоша – у середньому на 10 день після жеребіння або через 1–2 дні після його відлучення. Механізми розвитку гіпокальціємії в організмі кобили, яка вигодовує лоша, складаються зі зменшення абсорбції цього елементу з кишечнику, збільшення втрати його через нирки, піт чи молоко (за наявності лактації) або гальмування остеолізу внаслідок зміни рівня гормону паращитовидної залози (паратгормону), кальцитоніну або вітаміну D, за стресових станів.

Ключові слова

horses, mares, lactation tetany, hypocalcemic tetany, гіпокальціємічна тетанія, лактаційна тетанія коней, кобили, коні

Бібліографічний опис

Lactation tetany in horses (milk fever, hypocalcemic tetany, transport tetany, eclampsia): distribution, etiology / V.І. Borodynia, L.S. Lobodina // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 62 - 67