Оцінка енергоефективності процесу аероіонної обробки

Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Отримано аналітичні залежності для визначення потужності, що споживається власне об’єктом обробки, потужності, яка відбирається з мережі під час роботи іонізатора, як без об’єкта обробки, так і з об’єктом обробки. Ці залежності проілюстровано відповідними рисунками. Шляхом аналізу співвідношення між енергією, яка затрачена на процес генерування аероіонів, та тією, що поглинається об’єктом під час аероіонної обробки, визначено енергоефективність процесу такої обробки. Визначено показник, який характеризує ступінь поглинання енергії об’єктом під час його обробки в полі коронного розряду та його залежність від робочої напруги іонізатора.

Опис

Ключові слова

рослинна продукція, зберігання, електрокоронний іонізатор, енергія, витрати, поглинання, ефективність

Бібліографічний опис

Музиченко В.А. Оцінка енергоефективності процесу аероіонної обробки / В.А. Музиченко // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 188-194.