Resonant methods for electric power transmission and application

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The methods and apparatus for the resonant system of electric power transmission for stationary consumers and mobile electric transport are considered. Substantiation of wireless electric power transmission using on electroconductive channels created by electron beams, laser and microwave radiation is given. It has been experimentally confirmed that in a single-wire high-frequency line there is a phase shift of 90° between standing waves of current and voltage. The current is reactive and capacitive in nature. There is no active current or direct current in the line. The frequency converters have an automatic tuning of the frequency to the resonance frequency in the line.

Опис

Методи і апарати для резонансної системи передачі електричної енергії для стаціонарних споживачів та мобільних электротранспортных вважаються. Обґрунтування бездротової передачі електричної енергії з використанням каналів електропровідних створеним електронними пучками, лазерним і мікрохвильовим випромінюванням дається. Було експериментально підтверджено, що в єдиному-проводи високочастотні лінії є зсув фаз на 90° між стоячих хвиль струму і напруги. Струму реактивної і ємнісний характер. Немає активного струму або постійного струму в лінії. Частотні перетворювачі мають автоматичну настройку частоти до частоти резонансу в лінії.

Ключові слова

resonant system for electric power transmission, resonant high-frequency Tesla transformers, electroconductive channel, resonant cold-plasma coagulator, передачі електроенергії, трансформатори Тесла, електропровідний канал, резонансний холодно-плазмовий коагулятор

Бібліографічний опис

Strebkov D.S., Nekrasov A.I., Nekrasov A.A. Resonant methods for electric power transmission and application / D.S. Strebkov, A.I. Nekrasov, A.A. Nekrasov // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 37-44