Ґенеза законодавства про охорону довкілля у містах (до проголошення незалежності України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті досліджено особливості розвитку законодавства про охорону довкілля у містах до часів проголошення незалежності України. Встановлено, що в різних країнах світу такий розвиток розпочався ще зі стародавніх часів і стосувався вирішення питань поводження з відходами та шумових впливів. З появою промисловості та транспорту межі правового регулювання впливу міст на довкілля значно розширилися. В нього почали включати питання охорони атмосферного повітря, вод, лісів тощо. Однак, фактично до середини ХХ ст. ці питання вирішувалися в межах санітарного законодавства, а отже, стосувалися лише охорони життя і здоров’я людини. Лише з середини ХХ ст. об’єктом правової охорони в містах стають й природні ресурси

Опис

Ключові слова

правова охорона, довкілля, навколишнє природне середовище, місто, населений пункт, ґенеза

Бібліографічний опис

Ткаченко О.М. Ґенеза законодавства про охорону довкілля у містах (до проголошення незалежності України) / О.М. Ткаченко // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. - С. 72-81