Multifunctionality as a pragmatic characteristic of epideictic discourse

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

The article is devoted to the issue of multifunctionality of epideictic discourse as one of its key pragmatic functions. We have identified the main functions of epideictic speeches: argumentative function; declarative function; function of creating a certain psychological and emotional state; function of producing an aesthetic effect; socio-semiotic function manifested in reproducing or transmitting certain knowledge and social values; world-modeling function, namely formation of values, creation of models for determining the non-discursive reality.

Опис

Статтю присвячено проблемі поліфункціональності епідейктичного дискурсу, одній з його провідних прагматичних характеристик. Серед основних функцій епідейктичних промов виділено: аргументативну функцію, декларативну функцію; функцію створення певного психолого-емоційного стану; функцію здійснення естетичного ефекту; соціосеміотичну функцію, що виявляється у відтворенні / трансляції певних знань та суспільних цінностей; а також світомоделюючу функцію – формування цінностей, створення моделей означення позадискурсивної реальності.

Ключові слова

епідейктичний дискурс, поліфункціональність, епідейктична промова, прагматичні цілі, концепти

Бібліографічний опис

Pasternak T.A. Multifunctionality as a pragmatic characteristic of epideictic discourse / T.A. Pasternak // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 292. - С. 98-102