Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття «switch» на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

Актуальність дослідження – у потребі пошуку нових підходів до гуманітарної науки в умовах трансформації суспільства через практичну спрямованість мовознавчої роботи у цілому та термінологічного аналізу технічних понять студентами. Мета і завдання дослідження – описати досвід термінологічного аналізу поняття «Switch» та практичного застосування його результатів на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням на технічних факультетах Національного університету біоресурсів і природокористування України. Основні висновки – впевненість у доцільності наступного поетапного здійснення мовознавчих студій: 1) інвентаризація наявних терміноелементів, пов’язана з конкретизацією опорного компонента певної термінологічної структури та виявленням його терміносполук; 2) виявлення найбільш поширених у практиці стійких термінів – словосполучень; 3) звуження кола терміносполучень для практичного використання за вибором студентів; 4) віднайдення найбільш вдалих вільних словосполучень після ознайомлення з допоміжними комунікативними таблицями стосовно вираження прохання, початку та закінчення розмови; 5) закріплення отриманих мовознавчих знань у ділових іграх та діалогах-дуелях. Перспективною дослідження є залучення студентів і нетехнічних спеціальностей до мовознавчої роботи з метою розвитку власних міжособистісних комунікативних та фахових умінь.

Опис

Ключові слова

термінологічний аналіз, технічне поняття «Switch», терміносистема, комунікативні кліше

Бібліографічний опис

Якушко К.Г., Березова Л. В. Практична спрямованість термінологічного аналізу поняття «switch» на занятті з англійської мови за професійним спрямуванням / К.Г. Якушко, Л. В. Березова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 240-247