Про деякі аспекти правової регламентації рибогосподарських меліоративних заходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті проведено аналіз нормативно-правових актів які здійснюють правову регламентацію рибогосподарської меліорації. На основі законодавчих визначень та наукових підходів вчених суспільних та природничих наук сформовано підхід до визначення поняття рибогосподарської меліорації, мети її здійснення та заходів, які мають включатися до неї. Досліджено нормативне закріплення меліорації водних об’єктів, що регламентується як комплекс заходів щодо збереження водності річок та охорони їх від забруднення. Визначені основні напрями рибогосподарської меліорації, відповідно до їх законодавчого закріплення та запропоновано їх класифікацію. Виокремлено меліоративні заходи, які проводяться для водного середовища, зокрема такі як: аерація, вапнування, літування, тощо та розкрито зміст їх проведення. Здійснено порівняння та зроблено висновки з приводу закріплення в нормативно – правових актах засад правового регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі проведення меліорації ґрунтів в порівнянні з закріпленням на законодавчому рівні питання меліорації водойм.

Опис

Ключові слова

рибне господарство, аквакультура, рибництво),стале використання водних ресурсів, меліорація водних об’єктів, збереження водності річок, рибогосподарська меліорація

Бібліографічний опис

Шовкун Ю.В. Про деякі аспекти правової регламентації рибогосподарських меліоративних заходів / Ю.В. Шовкун // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 83-90