Правова позиція як суб’єктивна частина правової культури: до постановки питання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті окреслено роль правової культури у подоланні внутрішніх та зовнішніх загроз сталому державно-правовому розвитку України. Зосереджено увагу на необхідності активізувати науково-правові дослідження у напрямі розробки єдиної загальної культурно-правової політики держави, зокрема через теоретико-правове дослідження правової позиції як суб’єктивної частини правової культури. За результатами дослідження встановлено, що в національній юридичній науці відсутні комплексні теоретико-правові дослідження поняття «правова позиція». При характеристиці правової культури її краще показувати через родове поняття «життєва позиція». Здійснено аналіз таких понять, як життя, позиція, цінність, оцінка, ціннісні установки, ціннісні орієнтації, світогляд, досвід, реальність. Сформульовано поняття життєвої позиції та правової позиції.

Опис

Ключові слова

життя, позиція, цінність, оцінка, ціннісні установки, світогляд, досвід, реальність

Бібліографічний опис

Качур В.О. Правова позиція як суб’єктивна частина правової культури: до постановки питання / В.О. Качур // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 4. - С. 6-12