Обґрунтування конструкції та функціональної схеми пневмовідцентрового розсівального робочого органу машин для внесення твердих мінеральних добрив

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Онищенко В.Б., Онищенко Б.В. Обґрунтування конструкції та функціональної схеми пневмовідцентрового розсівального робочого органу машин для внесення твердих мінеральних добрив // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 271 – 273