Картографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опорний конспект з дисципліни «Картографія» призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» напрямів підготовки «Менеджмент» та «Туризм». «Картографія» - це обов’язкова дисципліна, що вивчається з метою формування картографічних вмінь та геопрострової компетентності у майбутніх фахівців із вищою освітою напряму підготовки «Туризм» та спеціалізації «Менеджмент туристичного бізнесу» в їх подальшій професійній діяльності. Завдання опорного конспекту – надати здобувачам вищої освіти знання з інженерних основ картографії, прикладного застосування картографії в індустрії туристичного бізнесу, картографічного забезпечення роботи сфери обслуговування, зокрема, туризму, а також технології виробництва картографічної продукції. Сучасні тенденції навчання у вищому навчальному закладі передбачають зменшення частки аудиторного часу за рахунок застосування новітніх технологій з акцентом на самостійну роботу студентів, а саме вивчення – картографічних ресурсів та сервісів Інтернету – геопорталів, роботу відкритих геоінформаційних систем, симуляторів геодезичних приладів, роботу навігаторів тощо. Отже, опорний конспект має на меті, з одного боку, забезпечити більш інтенсивне використання матеріалів лекції, з іншого – надати допомогу та систематизувати самостійну роботу здобувачів вищої освіти щодо вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Картографія». Матеріал, поданий в опорному конспекті, рекомендується використовувати під час підготовки до підсумкового контролю знань з дисципліни. Під час лекцій опорний конспект використовується для занотування на вільних полях коментарів та пояснень викладача. Для поглибленого вивчення окремих питань і тем дисципліни слід використовувати навчальну літературу, Інтеренет-ресурси, наведені у списку рекомендованої літератури.

Опис

Ключові слова

картографія

Бібліографічний опис

Шевченко, Р.Ю. Картографія : опорний конспект лекцій / Р. Ю. Шевченко. - K. : , 2015. - 59 с.