Залежність вмісту магнію в крові корів від пори року та тонусу автономної нервової системи

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Наведено результати досліджень впливу тонусу автономної нервової системи на вміст Магнію в крові корів влітку і узимку. Мета роботи полягала у встановленні залежності вмісту Магнію в крові корів від пори року та тонусу автономної нервової системи. Тонус автономної нервової системи корів визначали за допомогою тригеміновагального тесту. Відповідно до отриманих результатів, тварину відносили до нормо-, симпатико- чи ваготоніків. За результатами дослідження тонусу автономної-нервової системи було сформовано 3 дослідні групи, по 4 тварин у кожній. У першу групу входили тварини–нормотоніки, у другу – ваготоніки, у третю – симпатикотоніки. Матеріалом для досліджень слугували зразки крові тварин, отримані з яремної вени. Відбір крові проводили двічі, улітку і зимою. У цільній крові визначали вміст Магнію методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії в полум’яному режимі. Ступінь збудливості симпатичної та парасимпатичної нервової системи за результатами тригеміновагального рефлексу в корів ваго- та симпатикотоніків достовірно не лімітує вміст Магнію у їх крові незалежно від пори року. Тоді, як у тварин-нормотоніків вегетативний статус достовірно впливає на вміст металу в крові – η2х=0,26 (p<0,05) влітку, тоді як взимку цей вплив недостовірний. Дослідження тонусу автономної нервової системи за допомогою тригеміновагального тесту дозволяє достовірно визначати приналежність корів відповідно до тонусу автономної нервової системи. Отримані дані можуть свідчити про відсутність вегетативних регуляторних механізмів регуляції вмісту Магнію у крові корів.

Опис

Ключові слова

корови, типи вищої нервової системи, тонус автономної нервової системи, тригеміновагальний тест, магній

Бібліографічний опис

Залежність вмісту магнію в крові корів від пори року та тонусу автономної нервової системи / О.В. Журенко, В.І. Карповський, О.В. Данчук, В.О. Трокоз, Д.І. Криворучко // Український часопис ветеринарних наук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. – С. 38 - 42