Підвищення надійності спряжень деталей силового агрегату транспортних машин їх припрацюванням в мастильному середовищі з добавками модифікаторів тертя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вид. центр НУБіП України

Анотація

Опис

Ключові слова

деталі силових агрегатів, транспортні машини

Бібліографічний опис

Аулін В.В., Лисенко С.В., Гриньків А.В., Лівіцький О.М. Підвищення надійності спряжень деталей силового агрегату транспортних машин їх припрацюванням в мастильному середовищі з добавками модифікаторів тертя // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 23-24 лют. 2023 р., К.: Вид. центр НУБІП України, С. 107 – 109