Корпоративне землекористування в контексті сталого розвитку сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Розглянуто тенденції в землекористуванні підприємств корпоративного сектору, характерною ознакою яких є нарощування площ сільськогосподарських земель у крупноземельних підприємствах. Розкрито характер господарської діяльності корпоративних структур холдингового типу, метою якої є збільшення виробництва експорт-орієнтованої сільськогосподарської продукції. На основі аналізу емпіричних даних про результати господарювання корпоративного сектору встановлено, що надмірне нарощування обсягів землекористування не завжди є умовою підвищення ефективності виробництва. Показано, що агрохолдинги справляють значною мірою деструктивний вплив на досягнення цілей сталого сільськогосподарського розвитку, що проявляється у: монополізації ринків оренди землі та сільськогосподарсь-кої продукції, звуженні економічних можливостей розвитку малих і середніх форм господарювання, погіршенні екологічного балансу агроландшафтів внаслідок використання монокультурного типу виробництва.

Опис

Ключові слова

корпоративний сектор, агрохолдинг, сталий розвиток, сільське господарство, концентрація землекористування, монополізація, аграрний ринок

Бібліографічний опис

Фраєр О.В. Корпоративне землекористування в контексті сталого розвитку сільського господарства / О.В. Фраєр // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 290. - С. 267-276