Legislation of the European Union related to municipal waste and its reflection in the Association Agreement with Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Since signing the Associaton Agreement with the European Union on June 27, 2014, Ukraine has contnued process of adaptaton of its legislaton in the field of waste management to European standards. According to Annex XXX to Chapter 6 of the Associaton Agreement, Ukraine should implement the following three Directves: Directve 2008/98/EC of the European parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directves; Council Directve 1999/31EC of 26 April 1999 on the landfill of waste and Directve 2006/21/EC of the European parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractve industries. The benefits for Ukraine after signing the Associaton Agreement are unconditonal, but more important is to implement its provisions.

Опис

Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 27 червня 2014 р. Україна продовжила процес адаптації вітчизняного законодавства у сфері поводження з відходами до європейських стандартів. Згідно з додатком XXX до глави 6 Угоди про асоціацію, Україна повинна виконувати наступні три директиви: Директива 2008/98 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких директив; Директива Ради 1999 / 31EC від 26 квітня 1999 року про захоронення відходів та Директива 2006/21 / ЄС Європейського парламенту та Ради від 15 березня 2006 року про управління відходами видобувних підприємств. Переваги для України після підписання Угоди про асоціацію є безумовними, але важливішим є виконання її положень.

Ключові слова

EU waste policy, EU law, waste management, municipal waste, політика ЄС у сфері поводження з відходами, право ЄС, поводження з відходами, комунальні відходи

Бібліографічний опис

Zicha J., Golovko l. Legislation of the european union related to municipal waste and its reflection in the association agreement with Ukraine / J. Zicha, l. Golovko // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 4. - С. 180-186