Деякі аспекти інформаційного забезпечення роботоздатності складної сільськогосподарської техніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Одним із основних напрямків технічної експлуатації складної сільськогосподарської техніки є її ефективне функціонування на основі сучасних технологій забезпечення надійності із застосуванням засобів контролю параметрів їх технічного стану. В складних сільськогосподарських машинах передбачається автономне обладнання, яке за допомогою відповідних датчиків інформує про реальний стан системи та передає інформацію на пульт керування. Інформація про технічний стан техніки важливий для оцінки досягнутого рівня її надійності та прийняття рішень, з одного боку щодо її підвищення при проектуванні та виробництві, а з іншого боку ‒ для забезпечення працездатного стану в процесі експлуатації. Для аналізу стану технічного рівня машин і обладнання в галузі точного тваринництва, автоматизації та роботизації був проведений патентний огляд, в результаті якого підібрана відповідна інформація з метою систематизації, аналізу і визначення тенденцій розвитку вказаного напрямку. Встановлено, що при неруйнівних дослідженнях із реалізацією лазерів безперервного випромінювання для генерації резонансних мод коливань високого порядку і пошуку аномалій у інтерференційних смугах у відновлених голограмах і отриманих методом усереднення за часом, є ефективним застосування ультразвукового збудження як навантаження. Голографічну інтерференцію із імпульсними лазерами, як було встановлено, доцільно застосовувати при дослідженнях на втому, а також матеріалів на міцність при використанні механічного згину ріжучого елементу, що включає вертикально встановлений шнек із закріпленими на ньому ножами. Для отримання інтерференційних смуг на поверхні молотків чи дек, використовують випромінювання лазера із двома хвилями різної довжини. Реалізація представлених методичних підходів сприяє зменшенню випуску дефектної продукції, запобігає виникненню аварійних ситуацій в процесі експлуатації і створює у споживача впевненість про високу якість сільськогосподарської техніки.

Опис

Ключові слова

сільськогосподарська техніка, технічні системи, стани, надійність, голографія, інтерферометрія, неруйнівний контроль, машина, система, деталі

Бібліографічний опис

Новицький А.В., Карабиньош С.С. Деякі аспекти інформаційного забезпечення роботоздатності складної сільськогосподарської техніки / А.В. Новицький, С.С. Карабиньош // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 79-84