Urbanizational processes as a cause for decrease of agricultural landscaping production potential

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The work is devoted to the consideration of the urbanization essence and the establishment of urbanization factors for reducing the productive potential of agricultural land use in Ukraine. The concept of the urbanization is defined by main foreign and domestic researchers to the interpretation. The features of urbanization processes are analyzed in terms of regions. As a result of the study, it was concluded that large-scale urbanization processes have an impact on the decrease of the productive potential of agricultural land use, so it is necessary to form and take into account further development of agricultural land use.

Опис

Розглянуто сутність урбанізації та встановлено урбанізаційні фактори зниження продуктивного потенціалу сільськогоспосподарського землекористування в Україні. Розглянуто основні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників до тлумачення поняття урбанізація. Проаналізовано особливості урбанізаційних процесів у розрізі регіонів. У результаті проведеного дослідження зроблено висновок, що масштабні урбанізаційні процеси впливають на зниження продуктивного потенціалу сільськогоспосподарського землекористування, тому подальший розвиток сільськогосподарського землекористування необхідно формувати, враховуючи ці фактори.

Ключові слова

урбанізаційні процеси, urbanization processes, сільськогосподарське землекористування, agricultural land use, урбанізація, urbanization, продуктивний потенціал земель, productive potential of lands, урбанізовані території, urbanized territories

Бібліографічний опис

Hunko L.A., Kolhanova I.G. Urbanizational processes as a cause for decrease of agricultural landscaping production potential / L.A. Hunko, I.G. Kolhanova// Науковий вісник НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 284. - С. 237-242