Технології відтворення продуктивності земель : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Анотація

У даній розробці, підготовленій відповідно до робочої програми курсу «Технології відтворення продуктивності земель», подається загальна інформація щодо вивчення дисципліни, завдання для виконання практичних робіт, індивідуальні варіанти та необхідні вихідні дані. Підготовлені матеріали і завдання допоможуть студентам ефективно закріпити отримані знання та підготуватись до семестрового контролю знань з дисципліни. Для студентів факультету землевпорядкування.

Опис

Схвалено на засіданні кафедри управління земельними ресурсами, протокол №4 від 11.11.2019 року. Рекомендовано до видання науково-методичною радою факультету землевпорядкування, протокол № 4 від 21.11.2019 року.

Ключові слова

продуктивність земель, охорона земель, ерозія, гумус

Бібліографічний опис

Технології відтворення продуктивності земель : методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» / уклад.: А. Й. Дорош, І. П. Купріянчик, Б. О. Аврамчук. - К. : , 2019. - 92 с.