Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: розрахунок будівельних конструкцій на міцність, жорсткість та вогнестійкість

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Методичні вказівки містять приклади розрахунку будівельних конструкцій на міцність та вогнестійкість.
Опис
Рекомендовано Вченою радою факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 7 від 18 лютого 2020 р.).
Ключові слова
будівництво, будівельні конструкції, розрахунок конструкцій, цивільна інженерія, будівельна справа
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів за напрямом підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: розрахунок будівельних конструкцій на міцність, жорсткість та вогнестійкість / уклад.: О. А. Фесенко, Є. А. Дмитренко. - К. : НУБіП України, 2020. - 80 с