Вплив вітамінно-амінокислотного комплексу на біохімічні показники поросят в ранній післявідлучний період

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
Зміни амінокислотного і вітамінного обміну в поросят у ранній післявідлучний період потребують пошуку ефективних засобів корекції обмінних процесів. Метою роботи було вивчити вплив комплексного вітамінно-амінокислотного препарату на біохімічні показники поросят в ранній післявідлучний період. Було сформовано за принципом аналогічних груп дві групи поросят (240 тварин у дослідній та 133 – в контрольній). Дослідження проводилось на трипородних гібридах (велика біла×ландрас×дюрок), відлучених на 23 добу життя з масою тіла 6,2-7,4 кг. На другу добу після відлучення поросятам дослідної групи випоювали вітамінно-амінокислотний комплекс «Чіктонік» виробництва Invesa (Іспанія) у вигляді 0,5 % розчину в дозі 3 мл на порося на добу впродовж 3 діб за допомогою системи Дозатрон. Кров для біохімічних досліджень відбирали з орбітального синусу через три доби після закінчення застосування препарату. В результаті досліджень встановлено, що випоювання препарату призвело до вірогідного зростання вмісту альбумінів в сироватці крові поросят (на 9,8 % при Р < 0,05), а також зниження рівня креатиніну (на 12,5 % при Р< 0,05) та підвищення вмісту глюкози на 19,9 % (Р < 0,01). Вміст загального кальцію в сироватці крові поросят, що отримували «Чіктонік», був на 6,4 % (Р < 0,01) вищим за одночасного підвищення активності лужної фосфатази на 38,3 % (Р < 0,05). На підставі досліджень встановлено, що застосування комплексного вітамінно-амінокислотного комплексу «Чіктонік» поросятам призводить до активізації білоксинтетичних процесів в печінці та підвищення вмісту альбумінів, а також посилення кальцій- фосфорного обміну.
Опис
Ключові слова
поросята, вітаміни, амінокислоти, біохімічні показники
Бібліографічний опис
Вплив вітамінно-амінокислотного комплексу на біохімічні показники поросят в ранній післявідлучний період / В.Г. Єфімов, О.О. Лобоченко, В.О. Ардиковський // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 285. – С. 114 - 122