Латинська мова для англомовних груп агробіологів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НУБіП України
Анотація
Метою рекомендацій є формування усіх складників латиномовної компетенції професійної компетентності майбутніх агробіологів: знання, вміння, навички та особистісні якості (готовність до вузько-фахової письмової та усної комунікацій з використанням латино-грецької агробіологічної номенклатури). Індуктивний метод полягає у виведенні фонетично-граматично-лексичних правил через виконання спеціально підібраних вправ під керівництвом викладача. Робота за збірником передбачає парну та фронтальну форми засвоєння матеріалу.
Опис
Рекомендовано до друку вченою радою гуманітарно-педагогічного факультету
Ключові слова
латинська мова
Бібліографічний опис
Тимофєєв, Володимир Анатолійович. Латинська мова для англомовних груп агробіологів : методичні рекомендації до виконання вправ (індуктивний метод) / В.А. Тимофєєв. - К. : НУБіП України, 2023. - 23 p.