Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Основи і фундаменти» підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Методичні вказівки містять проєкт виконання робiт (ПВР), який слугує основою для визначення найбiльш ефективних методiв виконання будiвельно-монтажних робiт, сприяє пiдвищенню ступеня використання будiвельних машин i обладнання, покращення якостi робiт.

Опис

Рекомендовано Вченою радою факультету конструювання та дизайну Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

будівництво, архітектура, construction, architecture, Konstruktion, die Architektur

Бібліографічний опис

Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Основи і фундаменти» підготовки фахівців ОС «Бакалавр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : технологічні карти на монтаж стінових панелей (перегородок) та монтаж плит перекриття багатоповерхового панельного житлового будинку / уклад.: Є. А. Бакулін, В. М. Бакуліна. - К. : НУБіП України, 2023. - 68 с.