Special features of grain crops spectral analysis using UAV

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

The monitoring of the agriculture fields vegetation state is a significant step in using of remote sensing for precision agriculture. No traditional airborne platforms like aircrafts and commercial satellites fit these uses because of their low resolution images. The problem can be solved by using UAVs. In this article, UAV being equipped with visible spectrum camera was used to produce an image of the wheat field in tillering phase. Due to the high image resolution on photo image soil is also fixed as well as the plants. It will affect on the total spectral indicators of the planted area. The aim of the study is to develop a methodology of distinguishing the wheat area from the soil area on photo images. Experiments were carried out within 40 – 100 m UAV’s heights range for different states of soil – arable seedbed and dry dirt road. It has been established that it is important for f arable land being mostly fixed for sowings and, accordingly, the adjustment of filters should be carried out for each height monitoring apartly. While selecting optical range filtration canal to distinguish plants from the soil while being analyzed by separated pixels of image it would be appropriate to use green and blue canals.

Опис

Моніторинг сільськогосподарських полів стану рослинності є важливим кроком у використанні дистанційного зондування Землі для завдань точного землеробства. Немає традиційних бортових платформ, таких як літаки і комерційних супутників підходять ці використовуються з-за їх низької роздільної здатності. Проблема може бути вирішена за допомогою БПЛА. У цій статті, БПЛА оснащуються камера видимого діапазону спектру була використана для того щоб зробити зображення поля пшениці у фазу кущення. Завдяки високій роздільній здатності зображення на фотографії грунту, а також а також рослин. Це вплине на загальне спектральних показників посівних площ. Мета дослідження полягає в розробці методології розмежування площі пшениці з площі ґрунту на фотографії. Експерименти проводилися в 40 – висоти 100 м БПЛА діапазон для різних станів ґрунту – орної грунтом і сухій ґрунтовій дорозі. Було встановлено, що важливо для F ріллі, в основному, фіксовані для посівів і, відповідно, коригування фільтрів повинна проводитися для кожного моніторингу висота apartly. При виборі оптичної фільтрації діапазону канал, щоб відрізняти рослини з грунту, аналізується відділений пікселі зображення доцільно використовувати зелений і синій канали.

Ключові слова

UAV, stress indices, nitrogen, harvesting routes, NDVI, remote monitoring, agricultural crops, spectral index, БПЛА, стрес-індекси, азот, маршрути прибирання, індекс NDVI, дистанційний контроль, сільськогосподарська культура, спектральний індекс

Бібліографічний опис

Lysenko V.P., Shvorov S.A., Pasichnyk N.A., Opryshko O.O., Komarchuk D.S., Hunchenko Yu.O. Special features of grain crops spectral analysis using UAV / V.P. Lysenko, S.A. Shvorov, N.A Pasichnyk, O.O Opryshko, D.S Komarchuk, Yu.O Hunchenko // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 296. - С. 45-52