Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці» для підготовки фахівців РВО "Перший (бакалаврський)" Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціалізація Електротехніка та електротехнології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦП «КОМПРИНТ»
Анотація
Наведено завдання та методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці» для підготовки фахівців РВО "Перший (бакалаврський)" Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціалізація Електротехніка та електротехнології
Опис
Рекомендовано вченою радою ННІ енергетики і автоматики НУБіП України.
Ключові слова
електроенергетика, електропостачання
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання лабораторних та самостійних робіт з дисципліни «Перехідні процеси в електроенергетиці» для підготовки фахівців РВО "Перший (бакалаврський)" Галузь знань 14 – Електрична інженерія Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Спеціалізація Електротехніка та електротехнології / уклад. О. В. Гай. - К. : ЦП "КОМПРИНТ", 2020. - 153 с.