Вища освіта в координатах міждисциплінарності та багатодисциплінарності : аналіз проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міленіум

Анотація

статті розглядаються проблеми міждисциплінарності та багатодисциплінарності вищої освіти в Україні як ключові аспекти розвитку академічної університетської освіти у сучасних умовах. Міждисциплінарність тлумачиться як використання двох або більше дисциплін у їх інтеграції, що призводить до цілісності знань та можливої появи нової дисципліни, водночас багатодисциплінарність охоплює співіснування декількох дисциплін. На прикладі кафедри комунікативної лінгвістики та перекладу Чернівецького національного університету аналізується імплементація принципів міждисциплінарності та багатодисциплінарності підготовки студентів за спеціалізацією «лінгвістичне забезпечення кібербезпеки». Освітня програма підготовки спеціалістів передбачає поєднання як предметів гуманітарного циклу, так і дисциплін природничого характеру. В багатодисциплінарному аспекті дисципліни гуманітарного циклу викладаються на додаток до дисциплін природничого циклу, а в міждисциплінарному плані спостерігається інтеграція дисциплін як гуманітарного, так і природничого циклів. У першому випадку природничі дисципліни поєднуються з іншомовною підготовкою, у другому – лінгвістичні дисципліни трансформуються у лінгвально-природничі. Такий підхід до опанування знаннями у вищому навчальному закладі дає можливість студенту мати не лише набір знань, а й набір компетенцій, котрі дозволяють бути гнучким і краще пристосованим до глобалізованого і мінливого ринку праці.

Опис

Ключові слова

вища освіта, міждисциплінарність, багатодисциплінарність, лінгвістичне забезпечення, кібербезпека

Бібліографічний опис

Бялик В.Д. Вища освіта в координатах міждисциплінарності та багатодисциплінарності : аналіз проблеми / В.Д. Бялик // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - К. : Міленіум, 2018. - Вип. 281. - С. 201-209