Аналіз форм назви України в англомовному медійному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У статті аналізується вживання двох форм назви України як держави в англомовному медійному дискурсі – без артикля Ukraine та з артиклем the Ukraine. Порівняно частотність уживання обох форм у закордонних медіа на межі ХХ-ХХІ ст., показано зростання частотності вживання форми без артикля Ukraine після розпаду Радянського Союзу та отримання Україною незалежності. Висвітлено історію питання, наведено приклади хибного вживання форми the Ukraine сучасними політичними і громадськими діячами вищого ешелону та реакція на це провідних засобів масової інформації. Доведено некоректність вживання означеного артикля з назвою України як з граматичної, так і з геополітичної точки зору, адже така форма може мати конотацію регіональності. Граматичний аспект питання проілюстровано загальними правилами вживання артикля з назвами країн в англійській мові, що регулюється за географічним і політичним принципом, та прикладами назв держав, в яких використання артикля має дискусійний характер. Показано, що вживання артикля у назві України може бути припустимим лише з певною стилістичною метою, наведено приклади такого вживання.

Опис

Ключові слова

медійний дискурс, новини, Україна, назва країни, англійська мова, означений артикль

Бібліографічний опис

Аналіз форм назви України в англомовному медійному дискурсі / О.Ю. Балалаєва // Міжнародний філологічний часопис. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 1. - С. 109-113