Топографія і морфологія плямки пейера сліпої кишки свійського кроля

Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Свійські кролі мають дуже розвинену сліпу кишку, що може вміщувати до 40 % вмісту всього кишечнику і дозволяє їм споживати здебільшого волокнистий корм. Одним з імунних утворень цієї кишки є плямка Пейера сліпої кишки, що протидіє антигенному впливу численних мікроорганізмів. Матеріал для досліджень відібрали від 12 клінічно здорових самців свійського кроля віком 4 місяці породи білий Панон. Мікроскопічні дослідження матеріалу проводили згідно класичних гістологічних методик. Матеріал для гістологічних досліджень фіксували у 6 % водному розчині нейтрального формаліну та заливали в парафін. Гістозрізи товщиною 8–10 мкм фарбували гематоксиліном і еозином, а також за Ван Гізон. Статистичну обробку результатів проводили за допомогою програми Microso􀅌 Excel 2010 з розрахунком середньої арифметичної (М) і помилки середньої арифметичної (m). Плямка Пейера сліпої кишки свійського кроля розташована в слизовій оболонці другого випину основи увігнутої поверхні цієї кишки. Одним краєм плямка безпосередньо контактує із сосочком клубової кишки, яким остання відкривається у сліпу кишку. Вона має овальну форму та довжину 33,75±1,34 мм, і найбільшу ширину – 17,33±0,61 мм. Плямка Пейера має жовтуватий колір, чітко обмежені краї і дещо виступає над поверхнею слизової оболонки кишки. Її поверхня, звернута до просвіту кишки, має губчасто-пористий вигляд, що зумовлено наявністю численних отворів крипт. Найбільшу площу в стінці плямки Пейера займає слизова оболонка (92,1±1,29%). На м’язову і серозну оболонки припадає значно менша площа – 5,34±0,69% і 2,56±0,6% відповідно. До складу лімфоїдної тканини плямки Пейера входять вузликова форма, на яку припадає 70,27±5,44% її площі, і дифузна форма. У перспективі планується проведення дослідження цитологічного складу лімфоїдної тканини плямки Пейера сліпої кишки свійського кроля.

Опис

Ключові слова

кролі, свійський кріль, сліпа кишка, слизова оболонка, лімфоїдна тканина, лімфоїдні вузлики, плямка Пейера

Бібліографічний опис

Топографія і морфологія плямки пейера сліпої кишки свійського кроля / О.В. Федоренко // Український часопис ветеринарних наук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2019. - Том 10, № 2. – С. 52 - 57