Загальна екологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

У навчально-методичному виданні наведені структура дисципліни, реферативно викладено лекційний матеріал і порядок самостійного вивчення дисципліни студентами як стаціонарної, так і заочної форм навчання. Наведено основні визначення, закони і принципи сучасної екології, а також основи еволюційного вчення. Розглянуто елементи теоретичної і прикладної екології, положення екологічної парадигми та принципів сталого розвитку суспільства та природи.

Опис

Рекомендовано до видання вченою радою факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ключові слова

екологія, біосфера, забруднення довкілля, ecology, biosphere, environmental pollution, ekologia, biosfera, zanieczyszczenie środowiska

Бібліографічний опис

Загальна екологія : навчально-методичний посібник для студентів ОС Бакалавр за напрямом підготовки 193 Геодезія та землеустрій / уклад.: О. О. Ракоїд, А. В. Клепко, В. І. Бондарь. - К. : НУБіП України, 2023. - 133 с.