Показники протеїнового обміну кролів за впливу асоціації спірохет й еймерій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Встановлено, що рівень ураження кролів спірохетами і еймеріями склала в середньому, відповідно, 1155,17 ± 184,87 збудників та 6668,97 ± 284,16 ооцист в 1 г фекалій. У крові кролів за впливу асоціації збудників Treponema cuniculi та Eimeria sp. виявлений нижчий вміст загального протеїну на 18,33 % (Р < 0,01) за рахунок зниження вмісту альбуміну на 11,65 % (Р < 0,05). Між глобуліновими фракціями встановлене достовірне підвищення вмісту α1- , β- і γ-глобулінів відповідно на 4,31 % (Р < 0,01), 2,80 % (Р < 0,05) і 5,17 % (Р < 0,05) у крові хворих кролів, в той час як вміст α2-глобулінів істотно не змінюється у порівнянні з аналогічними показниками здорових тварин. У крові хворих кролів виявлено вірогідне різке зниження активності АлАТ в 2,78 раза (Р < 0,001), АсАТ – в 1,44 раза (Р < 0,05), і α-амілази – на 32,39 % (Р < 0,05) та збільшення активності холінестерази в 1,77 раза (Р < 0,001), гама-глутамілтранспептидази – з 163,03 ± 27,45 до 250,82 ± 30,51 нмоль/(с*л) (Р < 0,05). Виявлені характерні зміни в протеїновому обміні хворих кролів пов’язані з негативним впливом збудників Treponema cuniculi та Eimeria sp. і їх токсинів на клітини кишечнику, печінки, підшлункової залози, статевих органів, функцію нирок, а також зі стимуляцією механізмів неспецифічної резистентності організму тварин.

Опис

Ключові слова

Treponema cuniculi, Eimeria sp., протеїновий обмін, ферменти, кролі

Бібліографічний опис

Показники протеїнового обміну кролів за впливу асоціації спірохет й еймерій / Ю.В. Дуда, М.П. Прус // Український часопис ветеринарних наук. – К. : НУБіП України, 2019. - Том 10, № 4. – С. 117 - 122