Оптимальне за швидкодією фазове автопідстроювання частоти синтезатора міток точного часу інтегрованих систем електропостачання smart-технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

ВЦ НУБіП України

Анотація

Актуальним в умовах сьогодення є забезпечення бажаної енергоефективності систем електропостачання за рахунок підвищення якості та надійності передавання і формування міток точного часу для безперервного моніторингу стабільності параметрів електромережі з прив'язкою до реального часу. Мета дослідження – розробка сучасних рішень для передавання синхроінформації з використанням ІР-технологій та оптимізації за швидкодією процесу фазового автопідстроювання частоти синтезатора, що забезпечить підвищення якості формування міток точного часу. Для лінеаризованої моделі системи фазового автопідстроювання частоти синтезатора міток точного часу проведено, на основі принципу максимуму академіка Л. С. Понтрягіна, оптимізацію за швидкодією режимів перехідних процесів. Отримано оптимальний закон керування та запропоновано його реалізацію за допомогою адаптивного цифрового фазового дискримінатора. Використання адаптивного цифрового фазового дискримінатора (ФД), який захищено патентом України на винахід, у синтезаторі міток точного часу, забезпечує оптимальне керування формою характеристики ФД, мінімальну тривалість перехідного процесу, що покращує якісні показники сформованих міток точного часу. Обґрунтовано можливість ефективного передавання синхроінформації діючими ІР-мережами на основі сучасного протоколу РТР, що дасть змогу підвищити надійність забезпечення інтегрованих систем електропостачання мітками часу з класом точності Т5 відповідно до вимог МЕК 61850-90-5.

Опис

Ключові слова

системи електропостачання, SMART Grid, мітки часу, синхронізація, протокол PTP, автопідстроювання, оптимізація, швидкодія

Бібліографічний опис

Коваль В.В., Кальян Д.О., Максименко Ю.А., Самков О.В. Оптимальне за швидкодією фазове автопідстроювання частоти синтезатора міток точного часу інтегрованих систем електропостачання smart-технологій / В.В. Коваль, Д.О. Кальян, Ю.А. Максименко, О.В. Самков // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 89-98.