Джерельна аграрно-правова природа підзаконних актів Верховної Ради України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

НУБіП України

Анотація

Розглянуто інші ніж закони правові акти парламенту, зокрема постанови, визначено їх нормативну природу. Проаналізовано доктринальні та законодавчі підходи до поділу зазначених актів на нормативні та ненормативні. Визначено юридичну природу актів Президії Верховної Ради України. Встановлено підзаконний характер постанов вищого законодавчого органу. На основі проведеного порівняльно-правового аналізу зроблено висновок про місце постанов Верховної Ради України в ієрархічній системі нормативно-правових актів. Виокремлено пласт постанов Верховної Ради України і з’ясовано їх зміст на предмет належності до джерел аграрного права. Здійснено авторську класифікацію постанов парламенту аграрно-правового характеру. Джерелами аграрного права виступають постанови Верховної Ради України, які є нормативно-правовими за своїм змістом: обмежувально-заборонні, контрольно-регулювальні, забезпечувальні, ратифікуючі та розширювальні. Постанови Верховної Ради України, що мають ненормативну, індивідуальну природу, запропоновано об’єднати в класифікаційні групи під назвою організаційно-розпорядчих та аналітично-оціночних актів.

Опис

Ключові слова

постанова, резолюція, декларація, аграрне право, джерела аграрного права

Бібліографічний опис

Єрмоленко В.М. Джерельна аграрно-правова природа підзаконних актів Верховної Ради України / В.М. Єрмоленко // Право. Людина. Довкілля. - К. : НУБіП України, 2019. - Том 10. № 1. - С. 35-45