Дослідження електродвигуна постійного струму на імітаційній моделі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ВЦ НУБіП України
Анотація
У сільському господарстві України більша частина споживання електроенергії припадає на електричні приводи. Дослідження таких об’єктів як об’єктів керування на імітаційних моделях дозволить зменшити затрати і збільшити ефективність створення автоматичних систем керування ними. Метою досліджень є створення імітаційної моделі електродвигуна постійного струму по каналу регулювання обертів для створення системи автоматизації. На базі відомої математичної моделі електродвигуна постійного струму як об'єкта керування розроблено параметричну схему та імітаційну модель у середовищі Simulink MATLAB. За допомогою цієї моделі досліджено вплив керуючого параметра, напруги U і збурення Мс на параметр керування, частота обертання електродвигуна. Визначено для досліджуваного електродвигуна вектор узагальнених координат, скаляр керування, скаляр збурень і розроблено програму в середовищі МАТLAB за розрахунком передатної функції електродвигуна. Виконано приклад розрахунку передатної функції об’єкта. Зазначена імітаційна модель дає змогу студентам розроблювати алгоритми керування електродвигуном постійного струму для більш ефективного регулювання його параметрів.
Опис
Ключові слова
математична модель, електродвигун постійного струму, передатна функція, оберти електродвигуна
Бібліографічний опис
Мірошник В.О., Цицюрський Ю.Л. Дослідження електродвигуна постійного струму на імітаційній моделі / В.О. Мірошник, Ю.Л. Цицюрський // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 283. - С. 181-187.